Waarom PDKN?

Bij KerkInActie kwamen herhaaldelijk verzoeken binnen van diaconieën of zij geld konden beleggen in binnenlandse projecten.      

Aan de andere kant kwamen er signalen van binnenlandse projecten die moeilijk te financieren waren. PDKN brengt vraag en aanbod bij elkaar.

Onze Werkwijze

Wanneer wij een financieringsaanvraag ontvangen voor een diaconaal project bekijken wij eerst of dit initiatief levensvatbaar is.      

Als de financiële kant is beoordeeld en goedgekeurd benaderen wij diaconieën binnen de Protestantse Kerk in Nederland of zij gelden willen inleggen. Zodra de benodigde gelden binnen zijn worden deze geleend aan het diaconale project.

De ingelegde gelden worden daarna gegarandeerd weer terugbetaald inclusief een bescheiden rente aan de geldverstrekkers.

Algemene Voorwaarden

Op al onze diensten en producten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.